Приєднуйтеся до нас:
Правила користування електричним транспортом

  Про затвердження Правил користування електричним транспортом у Хмельницькій міській територіальній громаді
  
  
  
  
  
  З метою підвищення якості та ефективності надання послуг з перевезення пасажирів електричним транспортом, розглянувши клопотання Хмельницького комунального підприємства "Електротранс", керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про міський електричний транспорт", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті", Кодексом України про адміністративні правопорушення, Правилами надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1735, виконавчий комітет міської ради
  
  
  
  ВИРІШИВ:
  
  
  
  1. Затвердити Правила користування електричним транспортом у Хмельницькій міській територіальній громаді згідно з додатком.
  
  2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 29.06.2017 451 "Про затвердження Правил користування міським електричним транспортом у місті Хмельницькому".
  
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс" (С. Бобух) та заступника міського голови М. Ваврищука.
  
  Міський голова О. СИМЧИШИН
  
  
  
  Додаток
  
  до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради
  
  N___ від "___" ______ 2021р.
  
  
  
  
  
  
  
  ПРАВИЛА
  користування електричним транспортом у Хмельницькій міській
  
  територіальній громаді
  
  
  1. Загальні положення
  
  1.1. Правила користування електричним транспортом у Хмельницькій міській територіальній громаді (далі - Правила) розроблені відповідно до законів України Про місцеве самоврядування в Україні" (із внесеними змінами), "Про міський електричний транспорт! (із внесеними змінами), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті", Кодексу України про адміністративні правопорушення (із внесеними змінами), Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1735 (із внесеними змінами) та інших нормативно-правових актів в сфері організації пасажирських перевезень.
  
  1.2. Правила визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов'язки пасажирів, а також взаємовідносини Хмельницького комунального підприємства "Електротранс" (далі - Перевізник) і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду.
  
  1.3. Правила обов'язкові для виконання всіма працівниками (персоналом) Перевізника, пасажирами та іншими особами, які задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і наданні транспортних послуг.
  
  Працівники (персонал) Перевізника та інші особи, які задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і наданні транспортних послуг не можуть надавати чи встановлювати інші умови користування транспортними послугами, ніж ті, що визначені цими Правилами.
  
  1.4. Терміни, які містяться у цих Правилах, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що перелічені у п. 1.1. Правил та інших нормативно-правових актах у сфері перевезення пасажирів електричним транспортом.
  
  
  
  2. Порядок придбання електронного квитка, його форми носіїв та види
  
  2.1. Придбання електронного квитка здійснюється:
  
  - у пунктах продажу електронного квитка: перелік пунктів придбання та поповнення електронного квитка розміщується на сайті https://mycity.khm.gov.ua у розділі про електронний квиток;
  
  - через платіжні пристрої (платіжні термінали);
  
  - через вебсайти: https://www.gerc.ua;
  
  - через мобільні додатки.
  
  2.2. Форми носіїв електронного квитка:
  
  - неперсоніфікована електронна картка - смарт-картка;
  
  - банківська картка;
  
  - соціальна картка (пільгова картка);
  
  - QR-код ( на паперових носіях або в електронному вигляді);
  
  - учнівський квиток;
  
  - студентський квиток;
  
  - електронний портативний засіб з встановленим програмним додатком (мобільний додаток).
  
  2.3. Види електронного квитка:
  
  - разовий квиток (QR-код);
  
   - проїзний квиток без обмеження кількості поїздок на визначений період (на місяць, на тиждень, на день);
  
   - проїзний з обмеженням кількості поїздок на визначений період.
  
  
  
  3. Порядок проїзду і його оплати
  
  
  
   Оплата проїзду в міському електричному транспорті (тролейбус) здійснюється безпосередньо пасажиром відповідно до встановлених рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради тарифів на транспортні послуги.
   Право на проїзд у електричному транспорті надає зареєстрований в автоматизованій системі обліку оплати проїзду (далі - АСООП) проїзний документ встановленої форми - електронний квиток та проїзний квиток.
   Пасажири, які відповідно до законодавства України мають право безоплатного проїзду у електричному транспорті Хмельницької міської територіальної громади, повинні мати з собою та пред'являти для контролю зареєстрований електронний квиток та відповідне посвідчення, яке підтверджує належність пасажира до пільгових категорій.
   Реєстрація електронного квитка здійснюють пасажири самостійно після входу до транспортного засобу, не чекаючи наступної зупинки, через відповідне обладнання АСООП. Після реєстрації електронного квитка на екрані обладнання з'явиться інформація про оплату проїзду у вигляді текстового, звукового, графічного чи іншого повідомлення.
  
  Якщо на екрані обладнання з'являється повідомлення про неможливість реєстрації електронного квитка, поїздка вважається неоплаченою.
  
  3.5. Підставами для відмови в реєстрації в АСООП електронного квитка є:
  
  - використання заблокованого електронного квитка;
  
  - закінчення строку дії носія електронного квитка;
  
   - відсутності на балансі електронного квитка суми грошових коштів, достатніх для оплати проїзду згідно з встановленими тарифами.
  
  3.6. При здійсненні реєстрації в АСООП електронного квитка забороняється застосування фізичного впливу на обладнання, а також вчинення будь-яких дій, що можуть призвести до пошкодження обладнання.
  
  3.7. Забороняється перешкоджати проведенню реєстрації в АСООП електронного квитка іншим пасажирам.
  
   3.8. Порушення порядку проїзду та оплати тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену КУпАП, а також відповідальність, передбачену умовами публічного договору перевезення. Публічний договір перевезення . цивільно-правовий договір у розумінні ст.ст. 633, 915 Цивільного кодексу України, у якому перевізник бере на себе зобов.язання надавати послуги з перевезення всім пасажирам, які мають намір ними скористатись, умови якого є однаковими для всіх пасажирів та викладені на офіційному сайті Хмельницької міської ради і сайті перевізника, дія якого поширюється на весь час перебування пасажира у транспортному засобі перевізника, а у разі порушення однією з його сторін своїх зобов.язань, його дія триває до повного виконання зобов'язань.
  
  3.9. Проїзд без реєстрації в АСООП електронного квитка, в тому числі дитини віком від семи до шістнадцяти років, тягне за собою сплату штрафу за безквитковий проїзд у розмірі, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення. Сплата адміністративного штрафу за безквитковий проїзд не дає підстав для проїзду, тому пасажир для подальшого проїзду повинен придбати у контролера квиток, але з підвищеним коригувальним коефіцієнтом (у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду) згідно умов публічного договору перевезення.
  
  3.10. Оплата вартості проїзду та перевезення багажу здійснюється незалежно від відстані проїзду та ваги, габаритів багажу згідно з установленим тарифом на перевезення пасажирів.
  
  3.11. Пасажири, які мають право на пільговий проїзд, не звільняються від обов'язку оплати перевезення багажу, крім ручної поклажі.
  
  3.12. У разі виходу рухомого складу з ладу під час роботи на маршруті (лінії) пасажири, що оплатили вартість транспортної послуги, при пересадці на іншу одиницю рухомого складу повторно вартість проїзду не сплачують.
  
  3.13. У разі неможливості руху будь-яких транспортних засобів у необхідному пасажиру напрямку внаслідок причин, які не залежать від перевізника (форс-мажорних обставин), надання транспортних послуг зупиняється без будь-яких зобов.язань перед пасажиром з боку перевізника або організатора перевезень.
  
  3.14. Витяги з Правил у частині прав, обов'язків та відповідальності пасажирів і працівників (персоналу) Перевізника, які безпосередньо контактують з пасажирами, місцезнаходження та телефони, а також інша візуальна інформація повинні розміщуватись у салонах рухомого складу Перевізника на видному для пасажирів місці.
  
  3.15. Інформаційне забезпечення пасажирів здійснюється українською мовою з дотриманням вимог законодавства про мову.
  
  
  
  4. Права та обов'язки Перевізника, його працівників (персоналу), Пасажира
  
  
  
  4.1. Перевізник зобов'язаний:
  
  4.1.1 Виконувати вимоги законодавства України, нормативно-правових актів Хмельницької міської ради, рішень організатора перевезень та цих Правил.
  
  4.1.2. Забезпечувати відповідність технічного та санітарного стану транспортних засобів і бортового обладнання чинним нормам та стандартам, належне їх зберігання.
   4.1.3. Здійснювати регулярний технічний огляд транспортних засобів і бортового обладнання та контроль їх технічного стану перед виїздом на маршрут.
  
   4.1.4. Забезпечувати дотримання розкладів руху та наявність на кожному з маршрутів погодженої організатором перевезень кількості транспортних засобів.
  
  4.1.5. Залучати до роботи з перевезення пасажирів персонал з належною кваліфікацією та відповідною підготовкою; забезпечувати передрейсовий контроль за станом здоров.я водіїв, належні умови для праці та відпочинку водіїв.
  
  4.1.6. Забезпечувати безпеку дорожнього руху та перевезень пасажирів.
  
  4.1.7. Персонал Перевізника зобов'язаний забезпечувати якісне обслуговування пасажирів, які перебувають у транспортному засобі та на зупинках, створювати для них необхідні зручності, вживати всіх заходів для запобігання нещасному випадку з ними або дорожньо-транспортній пригоді, надавати допомогу особам з особливими потребами, бути охайно одягненими, ввічливими у спілкуванні з пасажирами та одночасно вимагати від них неухильного виконання вимог цих Правил.
  
  4.1.8. Під час виконання своїх обов'язків працівники (персонал) Перевізника зобов'язані дотримуватися вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регламентують роботу міського електричного транспорту.
  
  4.1.9. Перевізник несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю і майну пасажирів, а також довкіллю згідно із законодавством України.
  
  
  
   4.2. Перевізник має право:
  
  4.2.1. Обмежувати або припиняти перевезення у разі надзвичайної ситуації або виникнення інших загроз життю та здоров.ю пасажирів з негайним повідомленням про це організатора перевезень;
  4.2.2. Надавати організатору перевезень пропозиції щодо функціонування транспортної системи міста;
  
  4.2.3. Використовувати вільні площі у салоні рухомого складу для розміщення візуальної реклами без негативного впливу на безпеку та комфорт пасажирів;
  
  4.2.4. На отримання оплати за надані послуги з перевезення, у тому числі продаж пасажиру, який допустив безоплатний проїзд, квитка з підвищеним коригувальним коефіцієнтом (у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду) згідно з умовами публічного договору перевезення;
  
  4.2.5. На стягнення в судовому порядку неустойки з пасажира, який вчинив злісну непокору, у розумінні Розділу 4.4 цих Правил, на умовах публічного договору перевезення;
  
  4.2.6. На стягнення штрафу за безквитковий проїзд у розмірі, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.
  
  
  
  4.3. Права та обов'язки водія транспортного засобу під час роботи на маршруті (лінії)
  
   Водій має право:
  
   - вимагати від пасажирів виконання їх обов'язків, передбачених цими Правилами;
  
   - вимагати від пасажирів звільнення салону при порушенні ними цих Правил без повернення оплати за проїзд;
  
   - не допускати до поїздки пасажирів, які не мають електронного квитка або перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушують громадський порядок, мають при собі небезпечний багаж, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів;
  
   - контролювати оплату проїзду пасажирами;
  
   - звертатися до працівників Національної поліції у разі порушення пасажирами громадського порядку.
  
  4.3.2. Водій зобов'язаний:
  
  - мати посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, книжку водія та шляховий лист, пред'явити для перевірки уповноваженим особам передбачені законодавством інші документи;
  
  - перед виїздом на маршрут пройти медичний огляд, забезпечити перевірку технічного та санітарного стану і комплектності транспортного засобу з додатково встановленим обладнанням, дотримуватись визначеного законодавством режиму праці та відпочинку;
  
  - бути відповідно одягненим, чемно поводитися з пасажирами;
  
  - неухильно виконувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху, правил технічної експлуатації транспортного засобу, посадової інструкції та вказівок інженера з транспорту;
  
  - дотримуватись визначеного маршруту та розкладу руху; забезпечувати безпечний та регулярний рух;
  
  - здійснювати посадку/висадку пасажирів виключно на зупинках;
  
  - зупиняти тролейбус для посадки та висадки пасажирів максимально близько до краю проїзної частини дороги;
  
   - правильно й чітко оголошувати назву кожної зупинки та наступної за нею, а у разі зміни маршруту - оголошувати про це на кожній зупинці ;
  
   - здійснювати регулювання освітлення та опалення рухомого складу транспортного засобу;
  
  - надавати допомогу особам з особливими потребами та іншим маломобільним групам населення під час посадки в тролейбус і висадки з нього, у тому числі особисто піднімати та опускати механізми з метою створення умов для зручного користування зазначеним транспортним засобом особами, які пересуваються за допомогою спеціальних засобів (крісла, візки тощо);
  
  4.3.3. Водію транспортного засобу забороняється:
  
  - починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до повної зупинки транспортного засобу;
  
  - змінювати маршрут і розклад руху;
  
  - під час руху розмовляти з пасажирами, їсти, пити, курити, слухати музику або вчиняти інші дії, які можуть вплинути на безпеку дорожнього руху;
  
  - відмовляти пасажирам в обслуговуванні, крім передбачених законодавством та цими Правилами випадків;
  
  - перевозити небезпечні предмети;
  
  - порушувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації транспортного засобу.
  
  4.4. Права та обов'язки контролера
  
  4.4.1. Контролер має право:
  
  - на безпечні умови праці, повагу до особистої честі та гідності, захисту свого майна та інтересів від будь-яких посягань;
  
  - входити в салон транспортного засобу через будь-які двері;
  
  - перевіряти додержання вимог цих Правил пасажирами та працівниками Перевізника;
  
  - вилучати в пасажирів недійсні проїзні документи та проїзні документи, які використовуються особою незаконно. Вилучені недійсні проїзні документи передаються відповідальній особі, яка їх блокує та утилізує;
  
   відмовити особі в подальшому користуванні транспортними послугами при порушенні ним цих Правил;
   у випадку, коли протягом однієї зупинки проїзд не було оплачено/ зареєстровано відповідно до вимог цих Правил, винести постанову про накладення штрафу за безквитковий проїзд у розмірі, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення;
   продати безквитковому пасажиру квиток з підвищеним коригувальним коефіцієнтом (у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду) згідно з умовами публічного договору перевезення;
   у разі злісної непокори законному розпорядженню, вимозі контролера (працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів) або порушення пасажиром громадського порядку, контролер має право звернутися до органів Національної поліції для складання процесуальних документів та притягнення пасажира до визначеної законодавством відповідальності.
  
   Злісною непокорою вважаються: відмова від пред'явлення для контролю проїзних документів, документів на право безкоштовного або пільгового проїзду, або відмова від оплати проїзду та штрафу, або намагання пасажира у той або інший спосіб уникнути штрафних санкцій при неодноразовій вимозі таких дій з боку контролерів. Вказані дії тягнуть за собою відповідальність, передбачену КУпАП. При цьому злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює контроль за перевезенням пасажирів, тягне за собою цивільно-правову відповідальність пасажира перед перевізником згідно з умовами публічного договору перевезення.
  
  4.4.2. Контролер зобов'язаний:
  
  - пройти медичний огляд перед початком та після закінчення роботи;
  
  - здійснювати контроль оплати проїзду та перевезення багажу, контроль за реєстрацією проїзду у АССОП за допомогою електронного квитка, контроль за виконанням пасажирами обов'язків, передбачених цими Правилами;
  
  - у випадку виявлення правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, складати відповідні процесуальні документи;
  
  - здійснювати контроль за станом внутрішнього обладнання та зовнішнього вигляду транспортних засобів, викиданням пасажирами сміття та інших предметів у салоні, з вікон і дверей транспортних засобів, палінням у транспортних засобах тощо;
  
  - під час здійснення контролю мати при собі службове посвідчення або службову безконтактну персоніфіковану картку встановленого зразка, яка слугує також посвідченням, пред'являти його (її) на вимогу пасажира;
  
  - під час здійснення контролю мати при собі бланки процесуальних документів, квитанцію, а також засоби, необхідні для вимірювання ваги та розмірів багажу.
  
  4.5. Права та обов.язки Пасажира
  
  4.5.1. Пасажир має право:
  
  - безоплатно провозити з собою дитину віком до шести років включно, без надання їм окремого місця для сидіння;
  
  - на безпечний, своєчасний і якісний проїзд до місця призначення;
  
  - одержувати інформацію про послуги міського електричного транспорту;
  
  - безплатно провозити з собою ручну поклажу, а саме: речі, упаковані для перевезення предмети, розміром до 60 см х 40 см х 20 см, а також довгомірні предмети завдовжки до 150 см та діаметром до 10 см; до ручної поклажі також відносяться і безоплатно перевозяться пасажиром одна пара лиж, велосипед (у розібраному вигляді), дитячі санки, дитячий та інвалідний візок, дрібний садовий інвентар у відповідній упаковці, дрібні тварини у кошиках, сумках із суцільним дном, птахи у клітках, собаки у намордниках за наявності поводка з пред'явленням відповідних документів на них та за умови, що тварини не забруднюють салон транспортного засобу та речі пасажирів й розташовуються на підлозі;
  
  - на відшкодування завданої йому шкоди та на вирішення спірних питань щодо надання транспортних послуг у судовому порядку.
  
  4.5.2. Пасажир зобов'язаний:
  
  - після входу до транспортного засобу, не чекаючи наступної зупинки, самостійно зареєструвати електронний квиток у АСООП;
  
  - зберігати електронний квиток до кінця поїздки і пред'являти його на вимогу контролерів. У випадку втрати електронного квитка або його пошкодження до стану, що не дозволяє провести його перевірку, пасажир вважається таким, що не оплатив проїзд.
  
  - оплатити перевезення всіх одиниць багажу згідно з вимогами цих Правил;
  
  - після прибуття на кінцеву зупинку маршруту звільнити салон транспортного засобу;
  
  - пред'являти на вимогу контролерів для перевірки електронний квиток та інші документи, які дають право на проїзд (в т.ч. пільговий);
  
  - дбайливо ставитись до обладнання та майна перевізника, дотримуватись вимог цих Правил, чистоти в салоні транспортного засобу та на зупинках міського пасажирського транспорту;
  
  - не затримуватися біля дверей салону транспортного засобу та не загороджувати їх багажем;
  
  - розміщувати багаж так, щоб він не заважав вільному проходу пасажирів уздовж салону транспортного засобу та не блокував доступ до основних і аварійних виходів;
  
  - виконувати вимоги цих Правил.
  
  4.5.3. Пасажиру забороняється:
  
  - відволікати увагу водія під час руху транспортного засобу;
  
  - перебувати в кабіні водія;
  
  - здійснювати поїздку без реєстрації електронного квитка у АСООП;
  
  - перевозити небезпечні речі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні, отруйні, їдкі речовини з різким запахом та наркотичні речовини і такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів, колючі, ріжучі предмети без належної упаковки; вогнепальну зброю без чохлів та дозволів на носіння та зберігання, громіздкий багаж розміром більше ніж 100 х 50 х 30см або вагою понад 40кг, речі довші за 190см та діаметром більше 30см (крім дитячих та інвалідних колясок, велосипедів, що складаються, та лиж);
  
  - перебувати у салоні в нетверезому стані, курити, вмикати голосно музику, висовуватись з вікон;
  
  - користуватись аварійним обладнанням без потреби;
  
  - відчиняти двері транспортного засобу до повної його зупинки і навмисно заважати їх відчиненню або зачиненню на зупинках, крім потреби запобігання нещасному випадку;
  
  - смітити в салоні транспортного засобу, псувати його обладнання, викидати з вікон на проїжджу частину сміття та інші предмети;
  
  - порушувати громадський порядок тощо.
  
  5. Контроль оплати пасажирами проїзду та їх відповідальність
  
  5.1. Для здійснення контролю оплати пасажирами проїзду Перевізником формується Служба контролю оплати (реєстрації) проїзду у міському електричному транспорті (далі - Служба контролю).
  
  5.2. Служба контролю складається із контролерів - працівників Перевізника, який здійснює оперативне управління та організацію їх діяльності.
  
  5.3. До проведення контролю на електричному транспорті, за згодою, можуть залучатися працівники міського комунального підприємства "Муніципальна дружина" та/або працівники поліції та інші працівники Перевізника.
  
  5.4. Контроль здійснюється групами, що складаються з не менш як двох контролерів.
  
  5.5. Контролер повинен мати нагрудний значок (бейдж) із написом "Контролер Служби контролю" та зазначенням прізвища та імені.
  
  5.6. Контроль здійснюється в салоні транспортного засобу під час руху.
  
  5.7. Контролер, перед здійсненням контролю інформує пасажирів про те, що проводиться контроль, та пропонує пасажирам підготувати засоби оплати/реєстрації проїзду.
  
  Контроль оплати/реєстрації проїзду здійснюється шляхом піднесення електронного квитка до обладнання контролера, яке підтверджує або спростовує реєстрацію електронного квитка у відповідному транспортному засобі під час виконання відповідного рейсу.
  
   5.8. При безквитковому проїзді правопорушнику виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення, передбачене абзацами четвертим та восьмим статті 135 Кодексу України про адміністративні порушення.
  
   5.9. Сплата адміністративного штрафу за безквитковий проїзд не дає підстав для проїзду, тому пасажир для проїзду повинен придбати у контролера квиток, але з підвищеним коригувальним коефіцієнтом (у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду) за умовами публічного договору перевезення.
  
  5.10. Адміністративні штрафи за порушення вимог цих Правил (проїзд без квитка, без реєстрації проїзного документа, провезення без квитка дитини віком від семи до шістнадцяти років, куріння в тролейбусах, провезення в тролейбусах небезпечних речовин або предметів, неоплачене провезення багажу в електротранспорті тощо) накладаються та стягуються на місці контролерами.
  
  5.11. При стягненні адміністративних штрафів порушникам видаються квитанції встановленого зразка, бланки яких належать до документів суворої фінансової звітності.
  
  5.12. Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа - контролер зобов.язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.
  
  5.13. Якщо пасажир відмовляється від оплати проїзду та надання документів, що посвідчують особу для винесення постанови, контролер викликає працівників Національної поліції України. Такий пасажир не має права продовжувати поїздку та підлягає висадці із транспортного засобу на найближчій зупинці громадського транспорту. В такому випадку контролери разом із таким пасажиром очікують на зупинці громадського транспорту до приїзду працівників Національної поліції України. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі контролера тягне за собою цивільно-правову відповідальність пасажира перед перевізником згідно з умовами публічного договору перевезення.
  
  5.14. Контролер викликає працівників Національної поліції України для притягнення правопорушника до відповідальності у випадку виявлення:
  
   недотримання пасажиром вимог даних Правил;
   провезення пасажиром у тролейбусах небезпечних речовин або предметів;
   підроблених засобів оплати проїзду;
   злісної непокори законному розпорядженню або вимозі контролера, пов'язаної з фізичним опором або образою чи іншими протиправними діями.
  
  5.15. Контролерами може проводитися відкрита фото та відеозйомка здійснення контролю.
  
  5.16. Спори між Перевізником та пасажиром розв'язуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.
  
  
  
  Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ
  
  Директор Хмельницького комунального підприємства "Електротранс" С. БОБУХ
  
  
  
   ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ
  
  пасажирів та ручного багажу електротранспортом
  
  у Хмельницькій міській територіальній громаді
  
  
  
  Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс" в особі директора Бобуха Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту, далі іменоване "Перевізник", з однієї сторони, публічно пропонує необмеженій кількості фізичних осіб, далі іменовані окремо кожна як "Пасажир" й діє на основі власного волевиявлення, можливість скористатись послугами перевезення (далі за текстом Перевізник і Пасажир також іменуються разом "Сторони", а кожен окремо "Сторона"), для чого публікує цей Публічний договір перевезення пасажирів та ручного багажу електротранспортом у Хмельницькій міській територіальній громаді (далі за текстом . "Договір") про наступне:
  
   Загальні положення та запевнення Сторін.
  
  1.1. Кожна зі Сторін укладенням цього Договору підтверджує, що:
  
  1.1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
  
  1.1.2. Не існує жодних обмежень на укладення Сторонами цього Договору.
  
  1.1.3. Текст цього Договору, що розміщений на офіційному вебпорталі Хмельницької міської ради https://khm.gov.ua (надалі . "офіційний вебсайт") та на вебпорталі Перевізника https://www.eltrans.km.ua є публічною офертою (статті 633, 641 Цивільного кодексу України) й пропонується для ознайомлення Пасажиру для здійснення акцепту (прийняття) умов цього Договору (надалі . "публічна оферта").
  
  1.1.4. Перед початком отримання послуг перевезення електротранспортом у Хмельницькій міській територіальній громаді Пасажир ознайомився з умовами цього Договору (публічної оферти) і в повній мірі, безумовно прийняв (погодився) з усіма умовами цього Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.
  
  1.1.5. Акцептом (прийняттям) умов цього Договору вважається посадка (заходження) Пасажира у салон транспортного засобу Перевізника під час його зупинки для посадки (висадки) пасажирів у визначеному для цього місці для перевезення за маршрутом.
  
  1.1.6. Зазначений вище спосіб волевиявлення має юридичну значимість для Сторін.
  
  1.1.7. Усі умови цього Договору, викладені в цій публічній оферті, після її акцепту Пасажиром, є обов'язковими для Сторін.
  
   Терміни, що застосовуються у даному Договорі, визначаються Сторонами в розумінні Правил користування міським електричним транспортом у Хмельницькій міській територіальній громаді, затверджених рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від _______2021р. N __________ (надалі . "Правила").
  
   Предмет договору.
  
  2.1. За цим договором Перевізник зобов'язується надати Пасажиру послуги з перевезення пасажирів та ручного багажу електричним транспортом у Хмельницькій міській територіальній громаді за певним маршрутом та розкладом руху, а Пасажир зобов'язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги.
  
  2.2. Маршрути та розклади руху відображаються на офіційному вебсайті та на вебсайті Перевізника і є його невід.ємною частиною.
  
   Права та обов.язки Сторін.
  
  3.1. Сторони використовують свої права та мають дотримуватись своїх зобов.язань, які визначаються Правилами, чинним законодавством України та умовами цього Договору.
  
  3.2. Перевізник, зокрема, зобов'язаний:
  
  3.2.1. Виконувати вимоги законодавства України, нормативно-правових актів Хмельницької міської ради, рішень організатора перевезень та Правил;
  
  3.2.2. Забезпечувати відповідність технічного та санітарного стану транспортних засобів і бортового обладнання чинним нормам та стандартам, належне їх зберігання;
  
  3.2.3. Здійснювати регулярний технічний огляд транспортних засобів і бортового обладнання та контроль їх технічного стану перед виїздом на маршрут;
  
  3.2.4. Забезпечувати дотримання розкладів руху та наявність на кожному з маршрутів погодженої організатором перевезень кількості транспортних засобів;
  
  3.2.5. Залучати до роботи з перевезення пасажирів персонал з належною кваліфікацією та відповідною підготовкою, забезпечувати передрейсовий контроль за станом здоров.я водіїв, належні умови для праці та відпочинку водіїв;
  
  3.2.6. Забезпечувати безпеку дорожнього руху та перевезень пасажирів;
  
  3.2.7. Забезпечувати зручне для пасажирів розміщення у транспортних засобах елементів системи оплати проїзду, їх справність;
  
  3.2.8. Забезпечувати встановлення у кожному транспортному засобі обладнання, яке необхідне для функціонування системи автоматичного визначення місцезнаходження транспорту;
  
  3.2.9. У разі дорожньо-транспортної пригоди вжити всіх необхідних і можливих в даній ситуації заходів, спрямованих на забезпечення безпеки Пасажира;
  
  3.2.10. Оприлюднювати на вебсайті Перевізника інформацію про внесення змін до розкладів руху та/або маршрутів, а також про будь-які зміни до тексту даного Договору в порядку і на у мовах, передбачених даним Договором;
  
  3.2.11. Дотримуватись інших обов.язків Перевізника, передбачених Правилами.
  
  3.3. Пасажир, зокрема, зобов.язаний:
  
  3.3.1. Проводити оплату послуг Перевізника (надалі . "оплата проїзду") відповідно до вимог Розділу 3 Правил;
  
  3.3.2. У разі використання права на пільговий проїзд згідно законодавства мати при собі документ, який посвідчує таке право, пред'являти його на вимогу контролера Перевізника при проведенні контролю оплати проїзду на лінії маршруту;
  
  3.3.3. У разі проведення контролю оплати проїзду на лінії маршруту пред.являти контролеру Перевізника проїзний документ (Розділ 3, 4 та 5 Правил), а при його відсутності . оплатити проїзд з підвищеним коригувальним коефіцієнтом (у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду) та сплатити штраф за безквитковий проїзд у розмірі, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі . "КУпАП");
  
  3.3.4. У разі вираження своєї злісної непокори законному розпорядженню або вимозі працівника Перевізника, який здійснює контроль на лініях маршруту (п.4.4. Розділ 4 Правил), сплатити на користь Перевізника неустойку (штраф) у двадцятикратному розмірі від суми невиконаного або неналежно виконаного Пасажиром зобов.язання з оплати проїзду.
  
  Грошове зобов'язання Пасажира, як боржника, перед Перевізником, як кредитором, у вищезазначеній сумі неустойки (штрафу) виникає з моменту складання уповноваженим на те органом (посадовою особою) на Пасажира протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене хоча б однією із наступних статей КУпАП: ст.134 та/або ст.135 та/або ст.135-1 та/або ст.185 КУпАП та/або ст. 185-9 КУпАП.
  
  3.4. Перевізник, зокрема, має право:
  
  3.4.1. На отримання від Пасажира оплати за проїзд;
  
  3.4.2. Змінювати розклади руху та маршрути перевезень, попередньо (не менш як за три дні за загальним правилом, або не менш як за один день в разі проведення дорожньо-відновлювальних робіт на маршрутах), оголосивши про такі зміни на офіційному вебсайті;
  
  3.4.3. На здійснення контролю оплати проїзду згідно Розділів 4 та 5 Правил;
  
  3.4.4. На вимогу до Пасажира, який не оплатив проїзд, сплати передбачених даним Договором сум;
  
  3.4.5. На самостійне встановлення порядку компенсації витрат Пасажира в разі неможливості надання послуги перевезення Пасажиру, який їх оплатив, у випадках затримок руху, що відносяться до компетенції Перевізника.
  
  3.4.6. Обмежувати або припиняти перевезення у разі надзвичайної ситуації або виникнення інших загроз життю та здоров.ю пасажирів з негайним повідомленням про це організатора перевезень.
  
  3.4.7. На стягнення з пасажира, який допустив безоплатний проїзд та вчинив злісну непокору згідно з пунктом 4.4.1. Правил, неустойки (штрафу) згідно п.3.3.4 даного Договору;
  
  3.4.8. Використовувати вільні площі у салоні рухомого складу для розміщення візуальної реклами без негативного впливу на безпеку та комфорт пасажирів.
  
  3.5. Пасажир, зокрема, має право:
  
  3.5.1. На безпечну, своєчасну та якісну послугу з перевезення;
  
  3.5.2. На отримання від перевізника необхідної та достовірної інформації про умови і порядок руху, надання транспортних послуг та умови оплати проїзду;
  
  3.5.3. На компенсацію витрат на оплату проїзду у випадках й у порядку, передбачених цим Договором.
  
   Порядок розрахунків.
  
  4.1. Оплата послуг за цим Договором здійснюється Пасажиром в порядку, передбаченому Правилами.
  
  4.2. Розмір оплати за проїзд визначається тарифами, затвердженими рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради, інформація про які оприлюднюється на офіційному вебсайті.
  
   Відповідальність Сторін.
  
  5.1. За невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність у випадках і на умовах, що передбачені даним Договором, Правилами та чинним законодавством України.
  
  5.2. За шкоду, заподіяну з вини однієї із Сторін іншій Стороні, винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
  
   Вирішення спорів.
  
  6.1. Усі спори між Сторонами, що виникли за цим Договором, підлягають вирішенню в порядку, передбаченому цим Договором або чинним законодавством України.
  
   Строк Договору.
  
  7.1. Публічна оферта (пропозиція) щодо укладання даного Договору не містить визначеного строку для відповіді на неї, що дозволяє укласти даний Договір у будь-який час, аж до моменту її відкликання Перевізником, про що він оголошує на офіційному вебсайті.
  
  7.2. Цей Договір набуває чинності з моменту виконання Пасажиром вимог цього Договору в частині його акцепту та діє впродовж всього періоду перебування пасажира у транспортному засобі Перевізника, а в разі порушення однією із Сторін своїх зобов'язань за цим Договором, його дія триває до повного їх виконання відповідальною за це Стороною.
  
   Заключні положення.
  
  8.1. Цей Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх осіб, які здійснили акцепт публічної оферти відповідно до пункту 1.1 даного Договору.
  
  8.2. Прийняття Пасажиром умов цього Договору шляхом акцепту публічної оферти свідчить про те, що Пасажир розуміє значення своїх дій та погоджується зі всіма умовами цього Договору.
  
  8.3. Перевізник є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах. Пасажир не є платником податку на прибуток підприємств.
  
  8.4. У всьому, що не передбачено цим Договором та Правилами, Сторони керуються законодавством України.
  
  8.5. Цей Договір укладено українською мовою, а його текст підлягає оприлюдненню на офіційних вебсайтах Перевізника та Хмельницької міської ради.