Приєднуйтеся до нас:

  
27.11.2018 - 14.12.2020 р. адміністратор та підтримка сайту "Хмельницький тролейбус" https://www.troll.km.ua - Д.С. Забурмеха
  
   - Ідея, розробка, програмування, дизайн та інформаційне наповнення: Yuriy S. (з 07.05.2010 - по 04.05.2015), вебсайт: (https://gr.troll.km.ua) "Депо Гречани" - 26.10.2012 - 10.04.2022.
  
   - © з 15.12.2020 р. - 10.10.2021 адміністрування та підтримка сайту - Yuriy S.
   - © з 10.10.2021 р. - 19.03.2023 адміністрування та підтримка сайту - Valery Kuzmenko

  Повідомляємо про те, що правовласниками дозволено використання ПЗ "Хмельницький тролейбус" ЛИШЕ НА НАСТУПНИХ РЕСУРСАХ:
  
   - https://www.troll.km.ua - Сайт "Хмельницький тролейбус".
  
  На сайтах не вказаних в вищенаведеному списку, ПЗ "Хмельницький тролейбус" ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НЕПРАВОМІРНО та ПОВИННЕ БУТИ ВИДАЛЕНЕ.
  
  © (з 19.03.2023) Адміністратор сайту та правовласник ПЗ "Хмельницький тролейбус" - Тарасов О.В. (м. Київ) 🔗
  
  

  НІ ПІРАТАМ! Сайт "Хмельницький тролейбус" - єдиний ресурс з доменним ім'ям (troll.km.ua). Всі інші ресурси які зустрічаються в мережі зі схожими доменними іменами або зміненими та доповненими літерами в доменах (наприклад: trolley, trol, troley - в зоні .km.ua та інших) Є ПІРАТСЬКИМИ і можуть нанести шкоду вашому ПК. Крім того такі сайти можуть містити віруси, трояни та інші шкідливі програми, вони зазвичай не працюють по захищеному HTTPS (hyper text transfer protocol secure) протоколу на відміну від нашого.
  Будьте обережні - не попадіться на уловки шахраїв - адже вони будь-яким способом намагаються викрасти ваші дані. Підлаштовують в свій сайт спеціальні коди-віруси, фреймові вікна із завантаженням сторонніх заражених сайтів які зашифровані і перенаправляють на троянські програми з метою пошкодження комп'ютерів та інформаційно-обчислювальних систем.
  ПАМ'ЯТАЙТЕ: Найкращий спосіб захистити себе та свій ПК від вірусів та троянів - це не переходити на сумнівні сайти, навіть якщо ви нібито отримали посилання від одного з друзів або знайомих вам людей!

  

   © Матеріали сайту не можуть бути використані частково чи повністю без письмової згоди адміністрації сайту.
  В разі виявлення на сторонніх сайтах будь якої статті чи фотографії зкопіюваної з нашого ресурсу без вказання авторства або посилання на наш сайт ми будемо вимушені звернутися за захистом наших прав до відповідних органів для вжиття відповідних заходів - згідно ст. 176 Закону України "Про авторські та суміжні права".


  
Розділ XVI
  ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ
  МАШИН (КОМП'ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ
  І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

  
  (Назва розділу XVI із змінами, внесеними згідно із Законом N 908-IV (908-15) від 05.06.2003)
  
  Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку
  
  Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, -
  карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.
  Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -
  караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.
  
  Примітка. Значною шкодою у статтях 361 - 363-1, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
  (Стаття 361 в редакції Законів N 908-IV (908-15) від 05.06.2003, N 2289-IV (2289-15) від 23.12.2004)
  
  
  Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут
  
  Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, -
  караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.
  Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -
  караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.
  (Кодекс доповнено статтею 361-1 згідно із Законом N 2289-IV (2289-15) від 23.12.2004)
  
  
  Стаття 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації
  
  Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, -
  караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи.
  Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -
  караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи.
  (Кодекс доповнено статтею 361-2 згідно із Законом N 2289-IV (2289-15) від 23.12.2004)
  
  
  Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї
  
  Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, -
  караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи.
  Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, -
  караються позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є власністю винної особи.
  Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -
  караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи.
  (Стаття 362 в редакції Закону N 2289-IV (2289-15) від 23.12.2004)
  
  
  Стаття 363. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється
  
  Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється, якщо це заподіяло значну шкоду, вчинені особою, яка відповідає за їх експлуатацію, -
  караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.
  (Стаття 363 в редакції Закону N 2289-IV (2289-15) від 23.12.2004)
  
  
  Стаття 363-1. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку
  
  Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, -
  карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
  Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду, -
  караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи.
  (Кодекс доповнено статтею 363-1 згідно із Законом N 2289-IV (2289-15) від 23.12.2004 ).